Około 90 proc. zmobilizowanych mężczyzn w Republice Ałtaju to rdzenni dla tego regionu Ałtajczycy. Naród ten stanowi zaledwie 35 proc. populacji regionu. Towarzysz putin czyści Rosję z mniejszości etnicznych