„Treści przedstawione w spocie PFR nie dotyczą naszej restauracji ani hotelu, nie przedstawiają naszego miejsca i w tym sensie są fikcją, ale nigdzie nie napisaliśmy, że nie dostaliśmy pomocy” – napisała spółka Stalowa 52 w oświadczeniu po zamieszaniu wokół spotu promującego wsparcie dla gastronomii