Bank Światowy położył krzyżyk na białoruskim reżimie. Białoruskie kredyty zostały uznane za niespłacalne. Mińsk nie wywiązał się ze zwrotu 976 mln dolarów.