„Nie da się w oderwaniu od Pana Boga usensownić życia człowieka”. Fanatyk z kręgu Ordo Iuris został pełnomocnikiem ministra edukacji Przemysława Czarnka ds. podręczników. Dr Artur Górecki, zwolennik przywrócenia szkoły religijnej, ma reformować programy i korygować podręczniki.