Polska rozpędza się na węgierskiej ścieżce, prowadzącej od demokracji liberalnej do rządów autokratycznych. Regres ustrojowy w naszym państwie przebiega szybciej i gwałtowniej niż na Węgrzech – omawiamy raport opublikowany przez Cambridge University Press