Jeden z menedżerów zwrócił uwagę, że utrzymanie około 400 rosyjskich rodzin zależy od jego pozostania w biznesie.