Informacja aktywistów: Znajdujemy 16-latka z Sudanu. Jest splątany, buty ma przymarznięte do nóg. Fakt: Cudzoziemiec po 3 h został wypisany ze szpitala, lekarze stwierdzili nieznaczne wychłodzenie. Badania lekarskie potwierdziły, że cudzoziemiec jest pełnoletni.