Kiedy z masowego grobu wyciągano szczątki Władysława Bielińskiego, Jakob Lölgen wracał na łono niemieckiego społeczeństwa jako szanowany obywatel. Nigdy nie poniósł kary za to, co zrobił. 1.11.1939 w podbydgoskim Fordonie Niemcy przeprowadzili egzekucję 51 polskich nauczycieli